Điều khoản sử dụng

Bằng việc truy cập vào website, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý, không giới hạn hoặc hạn chế, chịu ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng này, bao gồm cả chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

Phạm vi áp dụng

Điều khoản sử dụng này điều chỉnh việc bạn truy cập đến và sử dụng website và việc chúng tôi cung cấp nội dung, dịch vụ trên website này. Điều khoản sử dụng được thể hiện trên website này là phiên bản hiện tại. Các điều khoản sử dụng này có thể thay đổi vào từng thời điểm bằng cách đăng phiên bản cập nhật của điều khoản sử dụng trên website hoặc bằng việc gửi thư điện tử đến các thành viên trực tuyến của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục truy cập, sử dụng website sẽ được xem là bạn đồng ý và chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện đối với các điều khoản sử dụng này.

Bằng việc sử dụng website này, bạn xác nhận và đồng ý rằng các điều khoản sử dụng này, bao gồm cả chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi (và chính sách thành viên trực tuyến, nếu bạn là một thành viên trực tuyến) cấu thành thỏa thuận hoàn chỉnh và duy nhất giữa chúng ta liên quan đến việc bạn truy cập đến, sử dụng website và thay thế, điều chỉnh tất cả các đề xuất, thỏa thuận hoặc trao đổi liên lạc nào khác trước đó.

Tính chính xác của thông tin

Chúng tôi sẽ cố gắng để mô tả chính xác nhất có thể về các sản phẩm trên website.

Tuy nhiên, trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi không bảo đảm rằng các mô tả về sản phẩm, màu sắc hoặc các nội dung khác đăng tải trên website là chính xác, hoàn chỉnh, đáng tin cậy, hiện hành hay không có lỗi.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung trên website, bao gồm nhưng không giới hạn ở chữ, đồ họa, ảnh chụp, hình ảnh chuyển động, logo (biểu trưng), nút biểu tượng, minh họa, đoạn âm thanh, tập hợp dữ liệu và phần mềm, tập hợp và sắp xếp của các nội dung đó (được gọi chung là “Nội dung”) là tài sản của các công ty liên kết, đối tác hoặc bên cấp phép của chúng tôi. Các nội dung đó được bảo vệ theo quy định pháp luật hiện hành, bao gồm cả pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế về bản quyền.

Trừ trường hợp pháp luật hiện hành có yêu cầu, không có nội dung, nhãn hiệu hoặc bất kỳ phần nào của website có thể được sử dụng, cho phép hoặc cấp phép để sử dụng, sao chép, nhân bản lại, sao chụp, bán, bán lại, truy cập, điều chỉnh hoặc khai thác dưới hình thức khác, một phần hoặc toàn bộ cho bất kỳ mục đích nào khi không nhận được văn bản chấp thuận trước của DOKOVA.

Các yêu cầu cho phép cần được gửi trực tiếp bằng văn bản về văn phòng của chúng tôi tại địa chỉ: 73 Đường 37, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Nghĩa vụ và trách nhiệm của bạn

Trong khi truy cập hoặc sử dụng website, bạn phải tuân thủ các điều khoản sử dụng này và các cảnh báo hoặc chỉ dẫn đặc biệt về việc truy cập hoặc sử dụng được đăng trên website. Bạn luôn phải hành động theo pháp luật, thông lệ và trên tinh thần thiện chí. Nghiêm cấm việc sử dụng hoặc tiếp cận website này để gây cản trở hoặc làm hư hại website, nội dung website hoặc biện pháp an ninh hoặc quấy rối hoặc làm mất uy tín các sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc nhân sự của chúng tôi. Không được gửi thư điện tử, không được yêu cầu (spam) đến hoặc thông qua website này.

Người dùng không được phép sử dụng website này nhằm truyền đi, phát tán, lưu trữ hoặc tiêu hủy bất kỳ tài liệu nào:

(a) Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào;

(b) Dưới bất kỳ cách thức nào xâm phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, tên miền (https://dokova.com.vn.net/) hoặc tài sản trí tuệ khác của những người khác hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền cá nhân của những người khác;

(c) Có tính chất phỉ báng, khiêu dâm, đe dọa, lăng mạ hoặc thù địch.

Quyền pháp lý

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này.

Quy định về bảo mật

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Thông tin của quý khách trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Sau khi quý khách hoàn thành quá trình đặt hàng, quý khách sẽ thoát khỏi chế độ an toàn.

Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

Đảm bảo an toàn giao dịch

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung mà người bán đăng sản phẩm trên website. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Thông tin cá nhân và tính riêng tư

Việc thu thập thông tin này giúp chúng tôi cá nhân hoá trải nghiệm của bạn nhằm cải tiến dịch vụ của chúng tôi và mang đến những thông điệp quảng cáo phù hợp với nhu cầu mua sắm của bạn.

Các thông tin thu thập được bạn chủ động gửi cho chúng tôi khi đăng ký tài khoản trên website này:

  • Tên họ, địa chỉ, số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính.
  • Nhận xét, đánh giá sản phẩm của bạn (bao gồm thông tin chữ, hình và video do bạn cung cấp).
  • Các thông tin đăng ký khác khi bạn chủ động tham gia các chương trình có thu thập thông tin này.
  • Để sử dụng các tính năng như tìm bằng hình ảnh, chúng tôi cũng dựa vào sự cho phép của bạn khi bạn muốn gửi hình cho chúng tôi.

Luật điều chỉnh và tranh chấp

Bất kỳ việc giải thích và áp dụng nào đối với website và các điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến website, tất cả các quyền, nghĩa vụ và tất cả các hành động được quy định bởi các điều khoản sử dụng này sẽ chỉ được đệ trình lên Tòa án có thẩm quyền xét xử tại Việt Nam.

Chúc quý khách hàng có một trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng sản phẩm tại cửa hàng của chúng tôi.

.
.
.